Popis projektu

Popis projektu :

Zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebných povolení, výrubové konanie.