Popis projektu

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie,  zabezpečenie územného rozhodnutia, zabezpečenie stavebných povolení