Popis projektu

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, zabezpečenie územného rozhodnutia