O nás

Naša spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2015 a zabezpečuje komplexné poradenské a konzultačné služby v rámci realitného developmentu a to najmä v oblasti stavebníctva a prípravy projektov, počnúc inžinierskymi činnosťami, realitnou činnosťou (majetkovoprávnym vysporiadaním nehnuteľností), dozornou činnosťou, posudzovaním vplyvov na životné prostredie, výberom dodávateľov, ako aj právnou podporou investora v jednotlivých správnych konaniach a poradenskými službami vo verejnom obstarávaní. Bližšie informácie a to popis ako aj obsah jednotlivých činností, zabezpečovaných našou spoločnosťou nájdete v sekcii Služby.